Bağnazların Söylediğinin Aksine, Dans ve Müzik Haram Değildir

Allah tüm helalleri ve haramları Kuran’da bize bildirmiştir. Asıl haram, Allah’ın haram demediği bir konuya haram demektir. Allah aşağıdaki ayetlerde haramların bir kısmını saymış ve Allah’ın söyledikleri dışındakileri haram saymamayı bildirmiştir:

O, size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı haram kıldı. Fakat kim mecbur kalırsa, saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere (yiyebilir). Çünkü gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. (Nahl Suresi, 115-116)

De ki: “Siz Allah’a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah, göklerde ve yerde olanları bilir. Allah, herşeyi bilendir.” (Hucurat Suresi, 16)

Ayetlerden de anlaşıldığı gibi din sadece Allah’ın koyduğu sınırlar içinde yaşanmalıdır. Dinimiz kolaylık dinidir. Ve Allah kullarının rahatlık içinde yaşamasını ister. Müzik ve dans gibi güzel nimetleri Allah haram kılmamıştır. Bağnaz anlayıştaki kişilerin  bu iki nimeti “şeytanın işi!” olarak görmesinin nedenlerinden biri. Her an, her saniye Allah ile beraber olunabileceğinden gafil olmalarındandır. Müslüman müzik dinlerkende, dans ederkende Allah ile beraberdir. Allah’ın müzik ile kalbine verdiği hoşluk hissine şükreder ve bu imanını arttırır.

Müzik ve dansın haram olduğunu iddia eden bağnaz zihniyettekiler, Peygamberimiz (sav)’ın sözleriymiş gibi gösterilen uydurma hadisleri delil olarak gösterir. Bunlardan birkaç örnek şöyledir:

(Musiki, kalbde nifak hasıl eder.) [Beyheki]

(Suyun otu büyüttüğü gibi, şarkı, oyun ve eğlence kalbde nifakı büyütür.) [Deylemi]

(Belaya maruz bırakan 15 kötü âdetten biri çalgıların yayılmasıdır.) [Tirmizi]

Bağnazların iddia ettiği gibi çalgı kalpte nifakı değil, Allah’a olan coşkulu sevgiyi hasıl eder.

Yine Allah’ın güzel nimetlerinden resim gibi sanatlarda bağnaz zihnyete göre haramdır. Bağnaz düşüncenin aksine Müslümanlar dünyanın en modern, en kaliteli insanlarıdır. Helal olan her nimetten, her güzellikten faydalanmak Müslüman’ın hakkıdır. Müslüman gücünün elverdiğince en güzel giyinen, en güzel yerlerde bulunan, en son teknolojiyi kullanan, en aydınlık insan olmalıdır. En güzel müzikleri dinlemekte, bu güzelliğin hakkını verecek Müslümanların en doğal hakkıdır.

Bağnazlar bu tavırlarıyla hem Müslümanları sanattan, bilimden, estetikten uzak göstermeye çalışırlar hem de insanları güzel dinimizden soğuturlar. Bu nedenle bağnazlık İslam’ın en büyük düşmanlarından biridir.

Bir Cevap Yazın