Darwinin türk düşmanlığı

Darwinizm’i Savunan Her Türk, Kendi Milletini Yok Etmek İsteyen Bir Dünya Görüşüne Hizmet Etmiş Olacaktır

Charles Darwin’in ikinci kitabı İnsanın Türeyişi (The Descent of Man)’nda, “insanın evrimi” konusundaki bilim dışı iddialarını ve ırkçı teorilerini dile getirmiştir. Yine benzer düşüncelerini en iyi yansıtan kaynak ise, ölümünden altı yıl sonra oğlu Francis Darwin tarafından yayınlanan Life and Letters of Charles Darwin (Charles Darwin’in Hayatı ve Mektupları) adlı kitaptır. Bu kitapta Darwin’in çok sayıda mektubu vardır ve bu mektuplarda Darwin’in karanlık dünyası açıkça gözler önüne serilmektedir.

(daha&helliip;)

Daha önce bir yazı yazmadım →
← Daha sonra yeni bir yazı yazmadım